Typ 2 - 1978

1978, Automatenmarke Typ 2 Katalog-Nr 2
Bestellnr.: AT02

Preis:

zurück